About Me

 

Bio

Jordi Farrés a.k.a. ksx. Graphic designer based in Vic (Barcelona). Co-founder of Partee, a cooperative and creative studio that is defined by its use of artistic and experimental techniques to achieve graphic design results.

Jordi Farrés (ksx). Dissenyador gràfic de Vic (Barcelona). Co-fundador de Partee, una cooperativa i estudi creatiu que es defineix pel seu ús de tècniques artístiques i experimentals per arribar a resultats de disseny gràfic.

Expertise

My work focuses on graphic identity and graphic design, always adapted to the needs and characteristics of the client. My main objective is to help people and companies to convey their message through elegant and professional designs and graphics.

La meva feina gira al voltant de la identitat gràfica i el disseny gràfic, sempre adaptat a les necessitats i característiques del client. El meu principal objectiu és ajudar a les persones i empreses a transmetre el seu missatge a través de dissenys i gràfiques elegants i professionals.

Work with Me

Have an upcoming project? I'd love to collaborate with you! 

Get in touch with me using my contact form to discuss rates, scheduling and more.

Teniu un projecte a la vista? M’encantaria col·laborar amb vosaltres!

Poseu-vos en contacte amb mi mitjançant el formulari de contacte per parlar de tarifes, calendari i molt més.

Using Format